Jdi na obsah Jdi na menu

Služby

Finanční účetnictví

/ dříve podvojné účetnictví /

 •   Vedení účetnictví
 •   Rekonstrukce účetnictví
 •   Poradenství v oblasti účetnictví
 •   Zastupování na úřadech a při kontrolách Finančního úřadu a dalších

 

Naše firma se zaměřuje na individuální přístup k jednotlivým klientům. Jelikož co firma - to originál. Struktura zpracování je nastavena dle požadavku klienta a efektivnosti pro konkrétní typ firmy. Možné až do zpracování  manažerského účetnictví. Do této kategorie samozřejmě zahrnujeme i zpracování Daně z přidané hodnoty /DPH/. Služby zpracováváme na vlastním programovém vybavení, ale i na programech klientů, pokud mají zájem, mají vlastní nastavení a možnost vzdáleného přístupu. Pravidelně dodáváme průběžné účetní závěrky a to většinou roční, pololetní a čtvrtletní, v některých případech měsíční. Vše po dohodě dle potřeby.

Daňová evidence

/ jednoduché účetnictví/

 •  Vedení daňové evidence
 •  Rekonstrukce účetnictví
 •  Poradenství v oblasti daňové evidence
 •  Zastupování na úřadech a při kontrolách Finančního úřadu a dalších

 

Daňovou evidenci zpracováváme pro fyzické osoby menšího i většího rozsahu. Vzhledem k tomu, že i rozsahově větší firmy mohou mít řadu důvodů vést daňovou evidenci /pokud je jim to samozřejmě umožněno - fyzické osoby/, pracujeme od běžného zpracování do podrobného  propracování systému dle požadavku a potřeb klienta. Samozřejmě včetně daně z přidanéné hodnoty / DPH /. Služby zpracováváme na vlastním programovém vybavení, ale i na programech klientů, pokud mají zájem, mají vlastní nastavení a možnost vzdáleného přístupu. Pravidelně dodáváme průběžné účetní závěrky a to většinou roční, pololetní a čtvrtletní, v některých případech měsíční. Vše po dohodě dle potřeby.

Mzdové účetnictví a Personalistika

 •     Zpracování měsíčních mezd
 •     Přihlašování a odhlašování zaměstnanců
 •     Personalistika
 •     Roční vyúčtování daně ze závislé činnost a srážkové daně
 •     Zpracování ELDZ a dalších podkladů pro uzavření roku
 •     Poradenství
 •     Zatupování při kontrolách - FÚ, PSSZ, Zdravotních pojišťoven  

Daňová přiznání

Zpracováváme daňová přiznání /viz níže uvedená/. Spolupracujeme s daňovými poradci a auditory. Zajišťujeme  v případě potřeby odklady daně z příjmů. V případě zájmu splupracujeme s klientem na optimalizaci výstupů.

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • Silniční daň
 • Ostatní daně
 • Daňová optimalizace

Poradenské služby

Poskytujeme poradenské služby související s výše uvedenými oblastmi.